QWIST – procesně orientovaný ERP systém

QWIST

QWIST je komplexní informační a ekonomický software (ERP systém) pro řízení středně velkých firem. Technologicky vyspělé produkty nabízí komfortní pokrytí většiny firemních procesů, rychlou dostupnost a bezpečnost dat, stabilitu, otevřenost a dokonalý přehled o firmě

Originalita řešení spočívá v důrazu na procesní modelování vnitropodnikových směrnic a postupů. Každému uživateli je přiřazena role, která definuje jeho činnost a zároveň vymezuje i jeho rozhodovací pravomoci. Veškerá aktivita je programem monitorována v reálném čase. Managementu se tak dostává do rukou jedinečný nástroj pro řízení efektivity lidských zdrojů.

Systém zahrnuje agendy: obchod (řízení zakázky, fakturace, distribuce, reklamace), nákup (řízení objednávky, poptávky), logistika (řízení skladů, řízení dopravy), výroba (řízení technologie), marketing(CRM), účetnictví (řízení účetního dokladu), administrace.

Na formátu originálního, intuitivního a jednoduchého prostředí se nabízí profesionální, funkčně propracovaný a variabilní program, který svým universálním využitím s dokonalým poměrem cena/výkon je ideálním řešením pro firmu jakékoliv velikosti.

Databáze:

Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Technologie:

Java

ZAK - polygrafický výrobně-zakázkový systém

ZAK

ZAK je moderní informační systém pro komplexní řízení polygrafické výroby. Systém jednoznačně definuje všechny klíčové procesy: komunikaci se zákazníkem, tvorbu nabídek, technologický postup, proces výroby, ale také proces získání informací o proběhlé výrobě a jejich porovnání s podmínkami nabídky.

Informační systém poskytuje kvalitní podklady a jasné informace, nutné pro efektivní řízení firmy. Součástí programového vybavení je rozhraní na SAP/R3.

Databáze:

Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Technologie:

Java

VÍCE PODROBNOSTÍ

QWIZZ – reportovací systém

QWIZZ

QWIZZ je univerzální reportovací modul, zakomponovaný v aplikacích (ZAK, QWIST) i samostatně funkční. Uživatel jeho použitím získává data z různých datových zdrojů – databází i ze souborů a efektivně data zpracovává, třídí a transformuje pomoci jazyka SQL a specielně vytvořeného jazyka pro tvorbu reportů Qscriptu.

Pomocí jazyka Qscript je možné i navrhovat jednoduché aplikace.

Datové zdroje:

databáze: PostgreSQL, Informix, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, MySQL

soubory: MS Access *.mbd, MS Excel *.xls, *.cvs, *.txt, *.dbf, a další.

Technologie:

Java

Fineflow – systém pro řízení podnikových procesů

Systém FineFlow byl vybudován se záměrem zvýšit efektivitu podnikových procesů po organizační, dokumentační a řídící stránce a to s minimálními náklady ze strany klientů. Fineflow realizuje myšlenku procesně orientovaného informačního systému, lze jej také označit jako workflow systémem.

Nasazení workflow systému předchází analýza procesů, která připraví výchozí nastavení celého systému. Pro tuto činnost používáme metodiku APPIS, která byla naší společností vyvinuta na základě zkušeností v tomto oboru.

Pro zpracování APPIS je používán CASE EnterpriseArchitect (EA). Pro automatizovaný převod procesních modelů z EA do Fineflow byl vytvořen rozšiřující modul do EA – definice a úprava procesů do systému Fineflow tedy beze ztráty údajů přechází z procesních modelů vytvářených v EA.

Databáze:

Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Technologie:

Java

Outsourcing

Od roku 2008 spolupracujeme formou outsourcingu s firmou Systema Human Information Systems GmbH (součást holdingu CompuGROUP) na vývoji informačního systému pro nemocnice.

CGM Systema: Produkty MPA a IHE. (www.systema.info)

CGM Schweiz: Produkt PHOENIX (www.cgm.com/ch/index.de.jsp)

Technologie:

Java

.