ZAK - polygrafický výrobně zakázkový systém

tiskový proces pod kontrolou...

ZAK je moderní informační systém pro komplexní řízení polygrafické výroby.

Systém jednoznačně definuje všechny klíčové procesy: technologický postup, proces výroby, ale také proces získání informací o proběhlé výrobě a jejich porovnání s plánem. Informační systém poskytuje kvalitní podklady a jasné informace, nutné pro efektivní řízení tiskárny.

Varianta – základní obrazovka s komponentami a verzemi

Varianta

Arch – základní údaje

Arch

Varianta – rozdělovník

Varianta–rozdělovník

Součástí systému jsou moduly:

 • zakázkový systém
 • evidence výroby
 • plánování
 • expedice
 • reportovací systém QWIZZ
 • rozhraní na SAP/R3

Databáze: Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Technologie: Java

Zak systém

Zakázkový systém

Zakázka nese základní data o klientovi dále typ a název výrobku. Konkrétní výrobní postupy, náklady, verze, komponenty, archy a rozdělovník jsou definovány na variantě. Zde jsou také spouštěny tisky většiny sestav dokumentů zakázek (výrobní průvodky,paletové štítky v jazykových mutacích, úkolky, rozdělovníky, přehled přídavků, historie změn, apod.)

Údaje o zakázce mohou být z varianty exportovány do účetního/skladového systému (SAP, apod).

Verze kromě nákladů na sobě nesou i údaje o finalizaci a balení. Komponenty obsahuji již detailní informaci o zpracování a je předpisem pro všechny jejich tiskové archy.

Tiskový arch je základní informační jednotkou pro tisk výrobních průvodek a sáčků/úkolek.

Rozdělovník je tvořen jednoduchou maticí verzí a destinací. Průnikem sloupce a řádku vzníká tzv. Expediční dávka (ED), která je základem pro generování dodacích listů. ED muže mít odlišný balící předpis od své verze.

Reportovací systém QWIZZ

QWIZZ je univerzální reportovací modul, zakomponovaný v aplikaci. Uživatel spuštěním reportu a případným zadáním jednoduchých parametrů dotazu (rok, datum, stroj apod.) může získávat data z různých datových zdrojů – nejen z databáze aplikace, ale i z jiných databází (SAP-DB2,PECOM – PostgreSQL apod.) či souborů.

Data modul efektivně zpracovává, třídí, transformuje a exportuje do připravených šablon (MS Excel, MS Word, HTML apod.).

Výstupy mohou sloužit:

 • k výpočtu odměňování pracovníků (podklady ze systému Evidence výroby, Docházkového systému, Skladové evidence – spotřeby materiálu)
 • k získávání denních či intervalových reportů o výrobě
 • ke kontrole zadaných údajů v modulu evidence výroby a se skutečností zaznamenou v systému PECOM zakázkový systém

Reporty aplikace ZAK

Report

Přínosy aplikace

 • možnost implementace rozhraní na účetní informační systém
 • zefektivnění toku dat v podniku
 • zjednodušení výkaznictví
 • tvorba obchodních případů a jejich variant s kompletní informací pro výrobu
 • získávání informací o stavu zakázky z WorkFlow
 • historie změn
 • jasné zadání rozdělovníků – destinací, termínů, balení
 • export a import dat mezi aplikací a daty v MS Excel (rozdělovník)
 • tisk paletových a balíkových štítků z rozdělovníků v jazykových mutacích
 • tisk dodacích listů
 • tisk výrobní průvodky a předpisů pro tiskové stroje, CTP a vazárnu
 • získávání a zpracování vložených dat do přehledných sestav i v MS Office

Evidence výroby

Modul byl vytvořen pro získávání skutečných údajů o zakázce. Obrazovka Směna obsahuje údaje o osobě a stroji na kterém se pracuje.

Směna

Směna

Obrazovka Práce (job) umožňuje konkrétní sběr dat o výrobě s údaji o přípravách, obratech a ztrátových časech. Na všechny ztrátové časy je navázána evidence údajů pro vyhodnocení metody 5 WHY pro prevenci vzniku ztrátového času.

Práce

Práce

Plánování

Technologické operace typu tisk lze vkládat a přesouvat v modulu plánování. Při změnách stroje, počtu obratů nebo vyřazení se délka tisku automaticky přepočítává. Lze zaplánovat i odstávku či předběžně si rezervovat čas stroje.

Expedice

Expedice navazuje na zadání rozdělovníku obchodním úsekem. V systému jsou automaticky vytvořeny expediční dávky a ty mohou být ještě rozděleny podle skutečné expedice (auta, počtu palet apod.) v závislosti na figuře a nákladu.

.